TIỂU HỌC DUYÊN HÀ - THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Thứ năm, 05/08/2021 - 09:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH DUYÊN HÀ

CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ  DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

SỬ  DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

I. Thời gian:  16 h 30, ngày  04 tháng 05 năm 2020

II. Địa điểm: Phòng hội đồng trường tiểu học Duyên Hà

III. Thành phần: 25/25 đ/c  Cán bộ giáo viên nhân viên

  • Bà : Lê Thị Thúy Hồng – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh
  • Chủ tọa: Đ/c Phạm Thanh Huyền – Hiệu trưởng
  • Thư ký:  Đ/c Phạm Thị Kim Ngân

IV. Nội dung:

1. Đ/c Hiệu trưởng thông qua Quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021

- Quyết định số 90/QĐ-THDH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Duyên Hà về danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng năm học 2020-2021 là:  

+ Bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

+ Sách Tiếng Anh 1của NXB Giáo dục Việt Nam

2. Đ/c Hiệu trưởng thông qua các đầu sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021:

1. Toán - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiếng Việt- Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tự nhiên và Xã hội - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hoạt động trải nghiệm - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giáo dục thể chất - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Đạo đức - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Âm nhạc - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Mĩ thuật - Cánh diều - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Tiếng Anh 1 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Danh mục sách giáo khoa này sẽ được công khai và niêm yết tại phòng hội đồng, bản tin nhà trường và công khai trang Website của trường để 100% phụ huynh có thể tìm hiểu

3. Ý kiến của các thành viên dự họp

         - Nhà trường sẽ ra thông báo và gửi các danh mục sách giáo khoa lớp 1sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 cho trường mầm non xã Duyên Hà để các cô giáo lớp 5 tuổi trường mầm non xã Duyên Hà gửi cho các phụ huynh để tất cả các phụ huynh có con em học lớp 1 năm học 2020-2021 được biết và tìm hiều

5. Kết luận của chủ tọa

-  Đồng chí Thuần cán bộ thư viện sẽ in danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 và gửi sang trường mầm non Duyên Hà trước ngày 15/5 để các cô giáo lớp 5 tuổi gửi phụ huynh học sinh để tất cả các phụ huynh có con em học lớp 1 năm học 2020-2021 được biết và tìm hiểu

- Đồng chí Linh có nhiệm vụ đưa danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 lên trang Website của trường từ ngày 14 tháng 5 năm 2020

- Giao cho các bộ phận phụ trách các mảng công việc cần tổ chức triển khai thực hiện  nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả chất lượng công việc đạt cao.

Thông qua biên bản:  100% các thành viên nhất trí với kết luận của chủ tọa./.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày

 

                                                                 Duyên Hà, ngày 04 tháng 5 năm 2020

         Chủ tọa                                                                        Thư ký                                              Đại diện cha mẹ học sinh

 

 

 

Phạm Thanh Huyền                                                 Phạm Thị Kim Ngân                                          Lê Thúy Hồng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 16
Năm 2021 : 2.583